Tag Archives: tafsir mimpi abu bakar

Tafsir Mimpi Abu Bakar r.a.

friendsAbu Bakar r.a. adalah sahabat Nabi Saw yang memiliki banyak keistimewaan. Ia adalah orang terbaik di antara generasi terbaik umat ini. Menjadi “Khalifah Rasulullah” sudah cukup bagi kita untuk menempatkan Abu Bakar r.a. sebagai sebaik-baik sahabat Nabi Saw. Di antara sekian banyak keistimewaan Abu Bakar r.a. adalah ia termasuk orang yang paling mengetahui tafsir mimpi setelah Rasulullah Saw. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin:

كان أعبر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر

“Yang paling pintar menakwilkan mimpi dari kalangan umat ini setelah Rasulullah Saw adalah Abu Bakar r.a.” [1]

Suatu saat ‘Aisyah pernah bermimpi melihat tiga bulan turun ke rumahnya. Lalu dia menceritakannya kepada Abu Bakar. Setelah mendengar penuturan ‘Aisyah mengenai mimpinya, Abu Bakar mengatakan:

إن صدقت رؤياك ليدفنن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثاً

“Jika mimpimu benar, maka akan dikuburkan di dalam rumahmu tiga orang Continue reading Tafsir Mimpi Abu Bakar r.a.

Advertisements