Tafsir Mimpi Abu Bakar r.a.

friendsAbu Bakar r.a. adalah sahabat Nabi Saw yang memiliki banyak keistimewaan. Ia adalah orang terbaik di antara generasi terbaik umat ini. Menjadi “Khalifah Rasulullah” sudah cukup bagi kita untuk menempatkan Abu Bakar r.a. sebagai sebaik-baik sahabat Nabi Saw. Di antara sekian banyak keistimewaan Abu Bakar r.a. adalah ia termasuk orang yang paling mengetahui tafsir mimpi setelah Rasulullah Saw. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin:

كان أعبر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر

“Yang paling pintar menakwilkan mimpi dari kalangan umat ini setelah Rasulullah Saw adalah Abu Bakar r.a.” [1]

Suatu saat ‘Aisyah pernah bermimpi melihat tiga bulan turun ke rumahnya. Lalu dia menceritakannya kepada Abu Bakar. Setelah mendengar penuturan ‘Aisyah mengenai mimpinya, Abu Bakar mengatakan:

إن صدقت رؤياك ليدفنن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثاً

“Jika mimpimu benar, maka akan dikuburkan di dalam rumahmu tiga orang terbaik dari penduduk bumi.”[2]

Setelah Rasulullah Saw wafat, Abu Bakar mengatakan, “Wahai ‘Aisyah, inilah bulan terbaik dari tiga bulan yang pernah ada dalam mimpimu”.[3] Seperti yang dituturkan dalam banyak riwayat, Abu Bakar dan Umar setelah kewafatan keduanya, juga dikuburkan bersebelahan dengan tempat peristirahatan Rasulullah. Ternyata merekalah dua orang terbaik dari kalangan penduduk bumi seperti takwilnya Abu Bakar.

Ada kisah menarik lainnya, saat Rasulullah membenarkan tafsir mimpi Abu Bakar yang sama persis dengan tafsirnya para malaikat. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Said dari ‘Amr bin Syarahbil. Suatu ketika Rasulullah Saw menceritakan mimpinya kepada Abu Bakar r.a.:

رئيتني أردفت غنم سود, ثم أردفتها غنم بيض, حتى ما ترى السود فيها, فقال أبو بكر : يا رسول الله أما الغنم السود فإنها العرب بسلمون و يكثرون و الغنم البيض الأعاجم يسلمون حتى لا يرى العرب فيهم من كثرتهم, فقال رسول الله ص. : كذلك عبرها الملك سحراً.

“Aku bermimpi mengembalakan kambing-kambing hitam, lalu setelah itu aku gembalakan kambing-kambing putih hingga kambing-kambing hitam tidak kelihatan.” Abu Bakar berkata, “Wahai Rasulullah, adapun kambing-kambing hitam mereka adalah orng-orang Arab yang masuk Islam dan jumlah mereka banyak. Sedangkan kambing-kambing putih itu adalah orang-orang di luar Arab yang masuk Islam hingga seakan-akan orang-orang Arab tenggelam di tengah-tengah mereka saking banyaknya.”[4]

“Ya, begitulah yang ditafsirkan para malaikat pada waktu pagi menjelang fajar”, kata Rasulullah.

Rasulullah Saw suatu waktu juga pernah menceritakan mimpi lainnya kepada Abu Bakar r.a.:

رأيت كأنى استبقت أنا و أنت درجة, فسبقتك بمرقاتين و نصف

“Aku bermimpi berlomba denganmu dalam menaiki tangga. Dan ternyata aku lebih unggul daripadamu dua setengah.” [5]

“Allah akan mengembalikanmu ke dalam rahmat dan ampunan-Nya, dan setelah itu aku akan hidup dua setengan tahun setelah wafatmu”, kata Abu Bakar. Dan benarlah takwil mimpi Abu Bakar. Beliau hidup dan menggantikan Rasulullah memimpin orang-orang mukmin hanya selama dua setengah tahun setelah kewafatan Rasulullah, dan beliaupun wafat menyusul sang kekasih yang mulia.

Itulah sepenggal kisah Abu Bakar dan tafsir mimpinya. Semoga rahmat Allah tercurah kepada sahabat Rasulullah ini. Lelaki yang paling bersih hati dan pikirannya di masa jahiliyah, juga menjadi yang paling terhormat di masa keislamannya. Ketepatan tafsir mimpinya adalah salah satu bukti bahwa ia adalah seorang mukmin yang Allah karuniakan kejernihan hati dan kemuliaan.

[Kusnady Ar-Razi, 6/7/2013]

Catatan kaki:

[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad seperti yang dikutip oleh As-Suyuthi dalam Tarikh Khulafa’ (113)

[2] As-Suyuthi dalam Tarikh Khulafa’, terbitan Darul Ghad Al-Jadid, 113.

[3] idem, 113

[4] idem, 113

[5] Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dari Ibnu Syihab.

2 thoughts on “Tafsir Mimpi Abu Bakar r.a.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s